Новини

29 септември 2015

BMW отговори на обвиненията

„BMW Group не манипулира и не монтира в своите автомобили устройства за подмяна на данните. Ние съблюдаваме всички законови изисквания във всяка една държава, като отговаряме на стандартите, въведени от местното законодателство. С други думи – нашите системи за отчитане на отработените газове са еднакви както върху изпитателните стендове, така и при шофиране на пътищата.

Във всички процеси на производство във BMW Group са въведени точни спецификации, които имат за цел да избегнат неправомерни действия. Двете проучвания, проведени от Международния съвет за чист транспорт (ICCT), потвърдиха, че BMW X5 и други 13 наши модела отговарят на законовите изисквания относно емисии Nox (азотни оксиди). Не са установени несъответствия между лабораторните изпитания и полевите тестове.

Ние не сме запознати с резултатите от изпитанията, посочени от Auto Bild във връзка с емисиите на BMW X3. Конкретни резултати от тестовете не са ни предоставени и затова няма как да обясним тези твърдения. Свързахме се с ICCT и помолихме за разяснения, които те трябва да дадат.

Готови сме да обсъдим нашите тестови процедури със съответните органи, както и да предоставим нашите превозни средства на разположение за тестове по всяко време. Наясно сме със значението на дизеловите двигатели за постигане на намаляване на нивата на вредни емисии СО2 в ЕС.

Това може да бъде постигнато само чрез използването на най-съвременните технологии и бъдеща електрификация на агрегатите. Затова в BMW Group сме инвестирали много през последните години в рафинирането и оптимизирането на дизеловата технология като част от нашата програма EfficientDynamics.

Дизеловите автомобили при BMW възлизат на 38% от общо продадените в цял свят. В Европа те са около 80% за миналата година (73% в Германия), докато в САЩ са 6%, което е приблизително 20 000 бройки.

За да се преодолее пропастта между резултатите от тестовете и потреблението в реалния живот на гориво и вредни емисии, ЕС работи върху нова система за изпитания (WLTP). Тя ще тества автомобилите в реални ситуации на пътя и ние подкрепяме нейното бързо внедряване и поставянето на нови регламенти за създаване на по-голяма яснота както за потребителите, така и за индустрията като цяло”, се казва в съобщението.

 

Източник: Automedia